Contact


Filippis Tours

Akti Tzelepi 3, Piraeus, Attica, Greece, 18531

Tel: (+30) 210 4133417, (+30) 210 4133182 • Fax: (+30) 210 4137359
info@filippistours.gr


Contact Form